Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Med utsikt över havet ligger förskolan mitt på Donsö. Närheten till havet och naturen gör att vi försöker vara ute så mycket som möjligt. Vi uppmuntrar barn i olika åldrar att leka tillsammans och barnens språkutveckling står i fokus i vår pedagogik.

Avdelningar och personal

På förskolan finns tre avdelningar. Här arbetar både förskollärare och barnskötare. I vår samlade kompetens finns både pedagogista och ateljérista och flertalet av pedagogerna har också utbildning i utomhuspedagogik.

På förskolan finns ett mottagningskök, där vi tar emot mat från Donsöskolans kök. Maten vi äter lagas till stor del av ekologiska råvaror.

Pedagogik med fokus på språk och skapande

Språk och kommunikation är grunden till allt lärande och relationsskapande. Därför fokuserar vi på barnens språkliga och kommunikativa förmåga. Ett av våra verktyg i det arbetet är Boksamtal, där vi skapar utrymme för spännande samtal kring stora och små frågor.

Vi arbetar regelbundet med tvärgrupper och blandar barn från de olika avdelningarna, för att skapa fler tillfällen och arenor för barnen att mötas. En viktig del i vår pedagogik är demokratiskt förhållningssätt och barns delaktighet och inflytande. För oss innebär det att vi utformar det pedagogiska arbetet utifrån barnens nyfikenhet och intresse. Varje barn har möjlighet att lära i en helhet och i ett sammanhang. Det är viktigt att barnen känner sig stolta över sig själva och vi arbetar mycket med barns självständighet och ger dem möjlighet att ta eget ansvar.

Vi arbetar tematiskt enligt förskolans läroplan och skapande verksamhet ingår som en naturlig del i vardagen. Genom ett utvalt tema arbetar vi med färg och form, dans, rytmik, drama, sång och musik. Vi arbetar även med tvärgrupper över avdelningarna, då vi till exempel har rytmik eller skogsutflykt.

En dag på förskolan

Avdelningarna samarbetar kring öppning och stängning. Under dagarna skapas tillfällen för olika aktiviteter till exempel bokstunder, utflykter, lek och skapande.

Vi har nära till skog och mark och det är därför naturligt att hitta den lärande miljön där de dagar vi arbetar i våra tvärgrupper. Främst är det de äldsta åldersgrupperna som har tvärgruppsaktiviteter inplanerade varje vecka, men även de yngre barnen träffas regelbundet.

Praktiska hus och härlig gård

Förskolan består av två byggnader, som ligger en liten bit ifrån varandra. Husen byggdes på 1980-talet och är traditionella förskolebyggnader i ett plan. Varje avdelning har tillgång till egen ateljé och uteplats i skön skugga.

Vi har en fin gård med en fantastisk miljö runtomkring. Från gården ser vi både havet och skogen. Det är gott om plats för lek och fantasi och vi är ute så ofta vi kan. Då leker, utforskar och lär vi oss om skärgårdens liv, kultur och natur.