Grundsärskola

Torslandaskolan grundsärskola årskurs 1-9 är ett alternativ till grundskolan för de elever som inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Eleverna på Torslanda särskola årskurs 1-9 är uppdelade i fem grupper och finns på två adresser. Amhultsgården årskurs 1-3 finns på Amhults Byväg 10. Torslandaskolan årskurs 4-9 finns på Hembygdsgatan 2.

Utbildningen anpassas efter varje elevs förutsättningar

Vår helhetsidé är elevernas rätt till kommunikation och möjlighet att utvecklas mot självständighet via ansvar och inflytande.

Torslanda grundsärskola erbjuder eleverna utbildning i ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av dessa. 

I anslutning till skoldagen och på skollov bedrivs fritidsverksamhet i skolans fritidshem. De äldre eleverna har korttidstillsyn genom LSS.