Så kommer vår nya skola att se ut

En ny skola där skolgård och byggnad är ett pedagogiskt äventyr med vattnets kretslopp i centrum.