Ny skola 2022

Vi ska bygga en ny skola i Torslanda: Torslandaskolan F-6. Skolan ska stå klar hösten 2022. Då ska nuvarande Torslandaskolan F-5:s och Österödskolans elever och personal flytta in i den nya Torslandaskolan F-6.

En ny, modern skola mitt i byn. En skola byggd för modern pedagogik.
Hösten 2022 kommer Torslandaskolan F-5 och Österrödskolan F-3 att flytta in i nya lokaler och tillsammans bilda den nya skolan Torslandaskolan F-6.
På vägen dit kommer det att bli en del förändringar.  
Grundskolenämnden tog beslut om organisationsförändringen i juni 2019.

20-04-15 Här kan du se mer om hur den nya skolan kommer att se ut.

20-02-05

Information från mötet med föräldrarepresentanter 16 januari

Tabellen finner du även i dokumentet här. 

19-11-23:

Två skolor blir en gemensam skola från förskoleklass till årskurs 6

Två år i tillfälliga lokaler

Under tiden vi river den gamla Torslandaskolan F-5 och bygger den nya skolan Torslandaskolan F-6 kommer många elever få sin undervisning i andra lokaler.

Lokalerna kommer att placeras nära Torslandavallen. På samma plats det byggdes en tillfällig skola efter att Torslandskolan 6 – 9 brann. Vi kommer självklart att ha en bra skolgård, nära till natur och idrottsplatser.

Vi räknar med att börja höstterminen 2020 i de tillfälliga lokalerna, för att sedan flytta in i den nya skolan hösten 2022.

Tvåor och treor  i Österrödskolan

De elever som kommer att gå i Österrödskolan blir alla elever i årskurs två i båda skolorna och de elever som nu går i Österrödskolans årskurs 2 som då kommer att gå i årskurs 3.
Elever i årskurs 3 från Torslandaskolan kommer även att gå i de tillfälliga lokalerna.

Förskoleklasserna och årskurserna 1, 4, 5 och 6 kommer att gå i de tillfälliga lokalerna som planeras vid Torslandavallen. De tillfälliga lokalerna/paviljongerna kommer troligen att vara av samma typ som Nya Skolan i Länsmansgården. Ett annat exempel är modulerna på Noleredsskolans skolgård.

Så lite ändringar som vi kan

Det är många faktorer som spelar roll när vi ska bygga en ny skola. Vi försöker göra så lite ändringar som möjligt för våra elever och våra anställda. Alltså inte mer förändringar än det som är vardag i en skola.

Vi är hyresgäster

Det är lokalförvaltningen i Göteborgs Stad som bygger den nya skolan. Vi kommer att hyra lokalerna av dem. Vi samarbetar med lokalförvaltningen om hur skolan ska se ut. Det handlar bland annat om om planeringen för pedagogiska lokaler inomhus, för lekmiljöerna utomhus eller om vilka färger den nya skolan ska ha.

Vad händer just nu med planeringen av nybygget?

Att bygga en ny skola är en lång process. Det tar flera år från förslag om att bygga tills eleverna kan flytta in i den nya skolan.

Just nu pågår arbetet på flera plan.

Torslandaskolan och Österödskolan planerar hur de ska organisera undervisningen under perioden mellan utflyttning ur gamla skolan och inflyttning i den nya. 

Med naturen som pedagogiskt hjälp

Miljön ute- och innemiljön  ska bidra till att eleverna får mer kunskap om vattnets kretslopp. De ska få hjälp att förstå nederbörd, vattendrag, grundvattennivå, uttorkning och infiltration. 

Aktiv lek, socialt umgänge och undervisningens möjligheter integreras inom ramen av vatten som huvudtema.
Naturområdet intill skolfastigheten kommer inte att beröras av skolbyggnadsprojektet, men det kan vara en tillgång i undervisningen.

Göteborgs stad har högt ställda krav för bygget av den nya skolan.

Det innebär att den nya skolan kommer att ha en låg energianvändning och att material ska väljas med omsorg för att belastningen på miljön ska bli minst möjlig.