Vi ska bygga en ny skola - frågor och svar efter mötet 16 januari

Publicerad 5 februari 2020

Nuvarande Torslandaskolan F-5 ska rivas och en ny, modern skola ska enligt planerna vara klar hösten 2022. Nya skolan ska ligga där skolan ligger i dag. I den nya skolan - Torslandaskolan F-6 - kommer även Österödskolan att ingå.

I arbetet med att skapa den nya skolan vill vi vara öppna med vad som händer och vilka beslut vi gör. Vi har haft och kommer att ha möten med representation från er som vårdnadshavare. Vi kommer också att informera er via hjärntorget och webb.

Här kan du läsa mer om informationen som gavs på informationsmötet 16 januari