Fotograf: Lo Birgersson

Information om förändringar på Torslandaskolan F-6 från höstterminen 2021

Publicerad 23 november 2020

Politikerna i grundskolenämnden har beslutat om förändringar för skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Läs mer här om vad förändringarna innebär för Torslandaskolan F-6.

Nu har grundskoleförvaltningen tagit det första steget för att införa en ny organisation för skolenheterna från och med att läsåret startar hösten 2021. Den 14 oktober beslutade politikerna i grundskolenämnden att slå samman skolenheter som finns på samma adress från att läsåret startar hösten 2021. Skolan gör förändringen bland annat för att ge eleven en tydligare väg genom skolan genom sammanhållna stadier. Detta för att ge en tryggare skolgång. Ett annat skäl är att ge skolan större möjligheter att möta elevers olika behov av stöd. I slutändan handlar det om att skolan ska kunna ge alla elever en undervisning av hög kvalitet.

Detta betyder förändringarna för Torslandaskolan F-6:

Elever som går i årskurs 6 på Torslandaskolan F-6 behöver precis som tidigare år byta skolenhet höstterminen 2021. Du som vårdnadshavare kommer att kunna önska vilken skolenhet du helst vill att ditt barn ska börja i. Hur ni gör för att ansöka får ni mer information om senare i höst.

Grundsärskolenheten Torslandaskolan sär (yngre del) slås samman med Torslandaskolan F-6. Grundsärskolegrupperna förändras inte utan finns kvar som förut i samma skollokaler.


Mer information 

Politikerna i grundskolenämnden beslutade i juni, 2020 att en ny organisation för skolenheterna ska införas från läsårsstart hösten 2021. På www.goteborg.se/nyskolenhetsorganisation kan du läsa mer om bakgrunden till förändringarna. Här hittar du frågor och svar och en förteckning över vilka förändringar som görs på skolenheterna.