Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Välkomna till vår nybyggda förskola Torslanda Torg 8. Förskolan ligger i direkt anslutning till både naturen och torget, något som ger oss inspiration i vår utbildning.

Vår förskola är inspirerad av Reggio Emilia-filosofin, som bygger på en humanistisk inställning med en stark tilltro på människans möjligheter, en djup respekt för barnet och en övertygelse om att alla barn föds rika och intelligenta.

Vi välkomnar olikheter där alla ska känna sig respekterade och accepterade. Vi värnar om att förskolans utbildning ska utgå från en positiv människosyn där alla ska känna att de är betydelsefulla och att de är en tillgång i gruppen.

Vi tror på en föränderlig verksamhet som utformas av barnens röster och individuella förutsättningar. På vår förskola arbetar vi för ett livslångt lärande där vi tar vara på barnens förmågor, vilja och lust att lära. I inspirerande och tillgängliga miljöer utforskar nyfikna barn och pedagoger tillsammans.