HBTQ-certifierad mötesplats!


Hbtq står för homosexuella, bisexuella, transpersoner och queer.

Fritid Västra Hisingen är HBTQ-certifierade vilket innebär att alla våra verksamheter är HBTQ-inkluderande och att vi arbetar normkritiskt. All personal genomgår utbildning i grundläggande HBTQ-kunskap, normkritik, diskrimineringsgrunderna och lagstiftningen som hör till. Certifieringen berör både verksamhet och arbetsgrupp/miljö. Vi personal ska aktivt arbeta med att all personal och deltagare i verksamheten ska känna sig inkluderade oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexualitet eller ålder. Normkritik ska genomsyra allt arbete. HBTQ-certifieringen är ett ständigt pågående arbete.

Kontaktperson: Mattias Lagnander
E-post: björn.halvorsen@socialhisingen.goteborg.se