Grundsärskoleklasser

Grundsärskolan finns till för elever i årskurs 1 till 9 som inte når grundskolans kunskapskrav och som har en intellektuell funktionsnedsättning. Grundsärskolan Örgryte-Härlanda finns på tre skolor i stadsdelen (Kärralundsskolan, Lundenskolan och Torpaskolan), men är en egen skola med en rektor som leder arbetet.

För kontaktuppgifter och mer information, besök Grundsärskolan Örgryte-Härlandas webbplats.