Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


På vår förskola har ditt barn goda möjligheter till lek och spännande upplevelser både inom- och utomhus. Vi erbjuder en rolig, trygg och lärorik miljö där ditt barn får möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar.

En dag på förskolan

Våra dagar på förskolan varierar så klart en del beroende på väder, barnens önskemål och vilken veckodag det är. På fredagar har vi exempelvis musiksamling tillsammans och ibland gör vi utflykter utanför förskolan. Vi har några fasta hållpunkter som gäller alla dagar - måltider och vila. Mellan måltiderna får ditt barn skapa, sjunga, leka och lära sig nya saker. Varje dag är vi ute på gården och rör oss.


Foto: Lo Birgersson

Vår pedagogik

På vår förskola arbetar vi aktivt och förebyggande med att skapa en miljö där ditt barn kan känna sig trygg och växa efter sina egna förutsättningar. Det ska vara roligt att vara på förskolan, men också lärorikt och utvecklande. Läs mer om vår pedagogik här.

Så fungerar inskolningen

Alla barn är olika, men alla barn och föräldrar gynnas av en långsam och varsam inskolning. Hur lång inskolningen för ditt barn blir är individuell, men räkna med minst två veckor.

När ditt barn blivit erbjuden en plats hos oss börjar vi alltid med att bjuda in dig som föräldrar till ett inskolningssamtal. Vid samtalet får ni möjlighet att berätta för oss om ert barn och ställa frågor i lugn och ro. Vi berättar hur själva inskolningen kommer att gå till och tillsammans utformar vi ett inskolningsschema.

Vid inskolningen börjar vi med korta stunder på förskolan för att sedan öka stunderna efter barnets behov och egen takt. Det är viktigt för oss att lyssna in barnet så att hen känner sig trygg. Tänk på att barnet behöver tid att känna sig trygg med miljön, personalen och de barn som finns på avdelningen.