Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Barn är naturligt kreativa och nyfikna. Detta vill vi ta vara på och stimulera! På så sätt kan de både utvecklas och utmanas på ett lustfyllt sätt. Vårt förhållningssätt och vår miljö är pedagogiskt genomtänkta och vi möter barnen individuellt utifrån var de befinner sig i sin utveckling.

Våra avdelningar

Förskolan består av tre avdelningar: Solglimten, Stjärnfallet och Månstrålen.

Vi har en egen kock

Vi har en kock som lagar variations- och näringsrik mat samt bakar bröd till oss. Våra måltider (frukost, lunch och mellanmål) består till stor del av ekologiska varor.

Miljön på förskolan

Miljön inomhus och utomhus inbjuder till varianter av lek och aktiviteter som stimulerar till lärande, nyfikenhet, kreativitet och utmaningar.


Foto: Lo Birgersson

Vår pedagogik

Vi erbjuder ditt barn en inspirerande och lärorik verksamhet. Vi skapar möjlighet till ett lustfyllt lärande och utgår ifrån barnens intresse och behov samt tar tillvara barnens kompetens och förmåga. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Vi tycker att det är viktigt att ha en dialog med dig som vårdnadshavare och att du känner dig trygg med att ha ditt barn hos oss. Ditt barns tid hos oss ska vara trygg, rolig, lustfylld och lärorik.

Systematiskt kvalitetsarbete är en metod som vi använder för att uppmärksamma barns utveckling och lärande. Vi kan synliggöra, förstå och utveckla barns förändrade förmågor och kunnande samt verksamhetens förutsättningar som arbetslagets och lärmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande.