Foto: Peter Svensson

Vår förskola


Vår förskola erbjuder goda möjligheter till utvecklande upplevelser både inomhus och utomhus i den omgivande naturen. Hos oss får alla barn utvecklas efter egen förmåga, både som individ och i grupp.

Våra avdelningar

Förskolan består av tre avdelningar: Spindeln 1-2 år, Myran 2-5 år och Nyckelpigan 1-5 år.

Vi har en egen kock

Vi har en egen kock som lagar variations- och näringsrik mat samt bakar bröd till oss. Våra måltider (frukost, lunch och mellanmål) består till stor del av ekologiska varor.

Miljön på vår förskola

Miljön inomhus och utomhus inbjuder till varianter av lek och aktiviteter som stimulerar till lärande, nyfikenhet, kreativitet och utmaningar.

Vår pedagogik

Vi erbjuder ditt barn en inspirerande och lärorik verksamhet. Vi skapar möjlighet till ett lustfyllt lärande och utgår ifrån barnens intresse och behov samt tar tillvara barnens kompetens och förmåga. Vi vill att barnen ska känna sig trygga och växa utifrån sina egna förutsättningar.

Vi tycker att det är viktigt att ha en dialog med dig som vårdnadshavare och att du känner dig trygg med att ha ditt barn hos oss. Ditt barns tid hos oss ska vara trygg, rolig, lustfylld och lärorik.

Systematiskt kvalitetsarbete är en metod som vi använder för att uppmärksamma barns utveckling och lärande. Vi kan synliggöra, förstå och utveckla barns förändrade förmågor och kunnande samt verksamhetens förutsättningar som arbetslagets och lärmiljöns betydelse för barns utveckling och lärande. Vi planerar, genomför, utvärderar och utvecklar verksamheten enligt riktlinjer för läroplanens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete.

Kort presentation om förskolan

Här kan du läsa om vår förskola och hur vi arbetar