Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan är belägen intill ett skogsområde i natursköna Vidkärr. Vi erbjuder ditt barn goda möjligheter till lek och spännande upplevelser både inomhus och utomhus. Det ska vara roligt att vara på förskolan, men också lärorikt och utvecklande.

Två avdelningar

Förskolan består av två avdelningar, Bollen och Målet. Bollen är en avdelning för yngre barn och Målet för äldre. Gemensamt för förskolans avdelningar är att vi jobbar utifrån ditt barns erfarenhet och kunskap. Ditt barn får utvecklas efter egen förmåga både som individ och i grupp.

Pedagogik

Vi arbetar aktivt och förebyggande med att skapa en miljö där ditt barn kan känna sig tryggt och växa efter sina egna förutsättningar. Det ska vara roligt att vara på förskolan, men också lärorikt och utvecklande.

Vi tycker att det är viktigt att ha en dialog med dig som vårdnadshavare och att du känner dig trygg med att ha ditt barn hos oss.

Vi arbetar med teman

Vi arbetar tematiskt och väljer tema utifrån barnens önskemål och intressen. Vi skapar, sjunger, rör oss, leker olika lekar och gör utflykter med anknytning till temat som vi jobbar med. I vårt arbetssätt har leken stor betydelse och ditt barn ska få möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar.

En dag på förskolan

Barnens önskemål, väder och veckodag avgör vad vi gör på förskolan. Varje dag är vi utomhus och rör på oss och ibland gör vi utflykter utanför förskolan. Vissa hållpunkter som måltider och vila är samma tid alla dagar.