Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan består av åtta avdelningar och ligger i ett naturskönt område. Vi har en fantastisk gård och närhet till skogen, så vi behöver aldrig trängas. Ett område som vi på förskolan jobbar mycket med är barnens språkförmåga och kommunikation.

Personal och barngrupper

På förskolan går det 120 barn. De är fördelade på åtta avdelningar, vilket innebär att det är 15 barn i varje grupp. Tillsammans är vi 20 personer som arbetar med barnen, både barnskötare och förskollärare. Vi har även fastanställda vikarier för att få kontinuitet i personalgruppen.

Funktionella lokaler och odling på gården

Förskolan har funnits sedan januari 2013. Den finns i två plan, där de yngre barnen är på nedervåningen och de äldre barnen på övervåningen. Lokalerna är handikappsanpassade och det finns hiss.

Vår stora gård är utformad i samarbete med en trädgårdsarkitekt för att främja lek och lärande. På gården kan barnen välja mellan många olika aktiviteter. Här finns bland annat en klättervägg, en konsthörna där barnen kan måla och möjlighet till olika sorters bollekar.

Dessutom odlar vi ätbara saker i pallkragar på gården, som till exempel morötter. Barnen får på så sätt följa odlingsprocessen från frö till färdig grönsak. Av samma anledning har vi även buskar med ätliga bär på gården.

Vi har ytterligare utrymme för aktiviteter utanför gården, med skog på båda sidor av förskolan. Eftersom vi kan variera oss mellan inomhus-, gårds- och skogsaktiviteter behöver vi heller aldrig trängas – varken inne eller ute.

Fokus på språk och normer

Ett av våra fokusområden, som vi jobbar mycket med, är barnens språk och kommunikation. Vi på Toredalsgatan 41 har som mål att barnen ska både vilja och våga kommunicera med andra.

För att öka barnens språkkunskaper läser vi mycket för dem och jobbar aktivt med boksamtal. Vi tycker också det är viktigt att läsa på andra sätt än bara genom fysiska böcker, så vi jobbar även med digitala böcker såväl som flanosagor, alltså små bilder som fästs på filttavlor.

Personalen jobbar mycket med att använda ett nyanserat språk, och de väljer medvetet att använda ord som är viktiga för barns språkutveckling.

Vårt andra fokusområde är ett normkreativt förhållningssätt. I samhället finns olika normer som gör att vi tror att människor är på ett visst sätt, baserat på till exempel kön, ålder eller hudfärg. Ett normkreativt förhållningssätt innebär att man aktivt försöker komma bort från de normerna.

Vi vill alltså ge barnen möjligheter att vara sig själva, inte att behandla dem olika utifrån de normerna vi har i dagens samhälle. Exempelvis diskuterar vi ofta normerna och hur de påverkar vår syn på varandra. Vi läser också böcker som handlar om karaktärer som bryter mot olika normer i samhället. Dessutom får personalen kompetensutveckling regelbundet.

Vi jobbar med det normkreativa förhållningssättet i personalgruppen, i barngruppen och även i föräldragruppen. Har vi ett öppet synsätt tror vi att barnen känner sig trygga i att vara sig själva och att det ökar toleransen för olikheter.

En dag på förskolan

En av våra avdelningar har öppet från tidig morgon, övriga avdelningar öppnar 7.30. Frukost serveras cirka klockan 8.00 och efteråt får varje barn välja aktivitet själv. På förmiddagen har vi gemensamma aktiviteter inne eller ute. Lunch är mellan 11.00 och 11.30. Efter det är det dags för vila i olika former, eftersom inte alla barn har behov av att sova på dagen. På eftermiddagen är vi inne eller ute. Efter 16.30 får barnen som är kvar på förskolan gå över till vår stängningsavdelning den sista stunden på dagen.

Här hittar du oss

Vi finns 500 meter från Gropegårdsgatans spårvagnshållplats och en knapp kilometer från Toleredsgatans busshållplats. Förskolan erbjuder cykelställ och tak över barnvagnarna.

Besök på förskolan

Vill du hälsa på hos oss? Sista fredagen i månaden tar vi emot besökare. Kontakta förskolan i förväg för att boka en tid. Kontaktuppgifter hittar du här.