Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan består av åtta avdelningar och ligger i ett naturskönt område. Vi har en fantastisk gård och närhet till skogen. Vårt fokus är att stötta barnens språkutveckling och sociala samspel.

Förskolan har två plan. Våra lokaler är temporära. Gården är delad i två områden, ett för de äldre och ett för de yngre. Den är utformad i samarbete med en trädgårdsarkitekt för att främja lek och lärande. På gården kan barnen välja mellan många olika aktiviteter. 

Fokus på språk

Ett av våra fokusområden, som vi jobbar mycket med, är barnens språk och kommunikation. För att öka barnens språkkunskaper läser vi mycket för dem och jobbar aktivt med boksamtal.

Besök på förskolan

Vill du hälsa på hos oss? Välkommen fredag klockan 9.30 - 10.00 följande datum. 
23 februari, 22 mars och 26 april. 

Kom ihåg att kontakta rektor och anmäl att du kommer. Kontaktuppgift till rektor