Vår skola

Toleredsskolans har elever från förskoleklass till årskurs 9. Här går cirka 700 elever. Vi är 80 lärare, elevassistenter, expeditionspersonal.

Om skolan

Toleredsskolan ligger centralt på Hisingen. Närmaste hållplats heter Toleredsgatan. Den ligger alldeles bredvid våra lokaler. Runt våra skolhus ligger en blandad bebyggelse och flera grönområden.

Ett stenkast bort ligger natursköna Slätta Damm. Här finns promenadstigar i park- och skogsmiljö.

Fritidshem

Skolan har fyra fritidshem för elever från förskoleklass till årskurs 6.

Skolmiljö

Skolans äldsta delar är från 1953. Det finns två skolgårdar, uppdelade för olika stadier. På den stora skolgården finns en populär multiarena, där eleverna kan spela fotboll, basket och utöva andra sporter. Eleverna använder multiarenan under raster och idrottslektioner.

För de lägre årskurserna finns gungställningar och asfaltsplaner för bollspel.

Trygghet och trivsel

I skolan ska alla känna sig trygga. Som stöd i detta arbete har vi ett trygghetsteam, rastvärdar och skolvärd. Om du som elev känner att du blivit illa behandlad eller diskriminerad är det viktigt att du pratar med en vuxen på skolan, så att vi kan hjälpa dig på bästa sätt. I vår Plan mot diskriminering och kränkande behandling kan du läsa mer om hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling. Planen finns på Hjärntorget.

Vi har ett elevhälsoteam. Där arbetar rektor, specialpedagog, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog tillsammans för elevernas bästa. Vid behov har vi stöttning av skolläkare. För att öka skolnärvaron samarbetar vi med Hikkikomori.

Delaktighet för elever

På Toleredsskolan är det viktigt att du som elev känner dig delaktig. Utöver att ha möjlighet att uttrycka sina åsikter på lektioner har vi tre mötesplatser för samråd mellan elever och vuxna. Dessa är klassråd, elevråd och matråd. Klassrådet hålls en gång i veckan. Elevrådet möts tre gånger per termin. Matrådet träffas två gånger per termin. Representanter till dessa råd väljs av respektive klass.

Dialog med vårdnadshavare

Det är viktigt att det finns en bra dialog mellan elev, vårdnadshavare och skola. För att underlätta denna dialog använder vi oss av Hjärntorget, telefonsamtal, sms, mail, veckobrev och självklart personliga möten.

Vi har utvecklingssamtal med eleverna och dig som vårdnadshavare en gång per termin. Vi har också föräldramöte en gång per läsår. I skolhusrådet möts föräldrarepresentanter och skolledning en till två gånger per termin.