Foto: Kevin Lindh

Vår skola

Här sker inspirerande möten där vi utvecklas genom delaktighet, lärande och kunskap. Hos oss på Toleredsskolan går det cirka 700 elever från förskoleklass till årskurs nio. Skolan har fyra fritidshem för elever från förskoleklass till årskurs sex.

Om skolan

Toleredsskolan ligger centralt på Hisingen i ett område med många olika typer av bebyggelse och med flera grönområden runtomkring. Närmaste hållplats heter Toleredsgatan. Ett stenkast bort ligger natursköna Slätta damm. Här finns promenadstigar i park- och skogsmiljö.

Skolmiljö

Skolans äldsta delar är från 1953 och kommer de närmaste åren att renoveras. Skolhuset för högstadiet var först ut med sin renovering och stod klart 2022. Här finns också slöjd- och hemkunskapssalar samt en idrottshall. 

På våra skolgårdar hittar vi allt från basketplaner, klätterställningar, kompisgungor samt en hängmatta. Det finns gott om plats för lek och sociala samspel. Vi har även en populär multiarena som används på både raster och lektioner. 

Trygghet och studiero

I skolan ska alla känna sig trygga och vi strävar efter att skapa en inkluderande miljö där alla elever känner sig välkomna, trygga och respekterade. Ett fint bemötande där all personal arbetar aktivt för att skapa goda relationer och en tillgänglig lärmiljö som är grunden för den inkluderande skolmiljön.

På Toleredsskolan tror vi på vikten på att av att utveckla elevernas sociala och emotionella sidor. Vi vill skapa en miljö som bygger på respekt, tolerans och öppenhet för andra kulturer och olika åsikter.

I vår plan mot diskriminering och kränkande behandling beskriver vi hur vi arbetar och vilka rutiner vi har för att motverka och förebygga diskriminering och kränkande behandling.

Elevhälsoarbetet börjar i klassrummet och sker mellan lärare och elev, lärare och vårdnadshavare, i arbetslaget, mellan arbetslag och elevhälsoteam.

Elevhälsoteamet på Toleredsskolan består av rektor, biträdande rektorer, specialpedagoger, kuratorer, skolsköterskor, skolpsykolog och skolläkare. 

Delaktighet 

Genom delaktighet i skolan, skapar vi en kultur där alla känner sig sedda, hörda och respekterade. En hög delaktighet hos våra elever och vårdnadshavare leder till ökad motivation och engagemang från eleverna och ett tryggt och ömsesidigt samarbete mellan hem och skola.

Vi arbetar mot att skapa en inkluderande och demokratisk miljö där alla skolans delar får möjlighet att vara med och ha inflytande över skolans verksamhet.

Delaktiga elever

För oss på Toleredsskolan handlar delaktighet om att vara del i ett sammanhang där man får förutsättningar för att lyckas i undervisningssituationer såväl som i relationerna till sina lärare och skolkamrater.

Våra elever får möjlighet att vara delaktiga och påverka beslut som rör deras skolmiljö och undervisning genom  utvecklingssamtal, mentorstid, klass- och elevråd samt matråd.

Delaktiga vårdnadshavare

Vi tror på att delaktiga och engagerade vårdnadshavare hjälper oss att skapa en bättre skola för alla. Som vårdnadshavare kan du vara delaktig i skolans öppna aktiviteter och delta i möten för vårdnadshavare samt i skolrådet.