Kontaktuppgifter

Telefon
031-366 72 77
Besöksadress
Vinlandsgatan 1
Postadress
Box 1015
405 21 Göteborg
Tillgänglighetsinformation

Expedition

Pia Karlsson, administratör, 031-366 72 76, pia.karlsson@grundskola.goteborg.se
Jonas Lifmark, intendent, 031-366 72 77,
jonas.lifmark@grundskola.goteborg.se

Rektor F-6

Telefon
031 366 72 75
Kontakt
Ingela Bertheden

Rektor 7-9

Telefon
031-366 72 82, 072-501 93 55
Kontakt
Sanjana Sevic

Biträdande rektor

Telefon
031-366 72 83, 0707-857131
Kontakt
Mikael Fleischer

Skolsköterska F-6

Telefon
031- 366 72 89, 0707-85 71 36
Kontakt
Åsa Alderblom

Tisdag-fredag

Skolpsykolog

Telefon
031-367 41 20 0704-13 97 93
Kontakt
Ebba Engström

Skolsköterska 7-9

Telefon
031-366 72 81, 0707-857178
Kontakt
Karin Nygren

Kurator F-6

Telefon
031- 367 35 90, 072-8566046
Kontakt
Adeline Lindström

Kurator 7-9

Telefon
031-366 72 80, 0707-857126
Kontakt
Sara Carlsson Hägglund

Studie- och yrkesvägledare

Telefon
031-367 30 65, 0730-69 95 65
Kontakt
Gunilla Göransson

Fritidshemmet Äventyret, förskoleklass

Telefon
031-366 72 85, 0707-857121, 0707-857149

Fritidshemmet Snäckan år 1

Telefon
0722-178383

Fritidshemmet Pärlan, år 2

Telefon
073-666 23 73

Fritidshemmet Gladiatorerna, år 3

Telefon
073-666 23 72

Hitta hit