Vi samlar in förpackningarna från och med 2024

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har riksdagen beslutat om en ny förordning där kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar från FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen – från och med 1 januari 2024.

Alla bostäder i Sverige ska ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall nära bostaden senast 2027, så kallad fastighetsnära insamling. I och med att insamlingen blir kommunal 2024 tar Kretslopp och vatten över ansvaret i Göteborg för insamlingen från återvinningsstationer och från de flerbostadshus som redan har fastighetsnära insamling.

Det här gäller från 1 januari 2024

Vi planerar för ett system där dagens entreprenörer ska kunna fortsätta hämta förpackningar hos sina kunder. Förslaget är att de flesta tjänster för hämtning av förpackningar kommer att vara gratis. I höst beslutar kommunfullmäktige om vilket basutbud som kommer att vara gratis och vad det kommer att kosta med extra service som tätare hämtning, dragväg och extratömningar. Förslaget baseras på att om avfallsutrymmet är dimensionerat utifrån Gör rum för miljön så ska hämtningen vara gratis.

Det här gäller från 2027

Enligt lag ska alla bostäder i Sverige ha fastighetsnära insamling av förpackningar 2027. För dig som äger flerbostadshus är det därför bra att redan nu se över hur ni kan ordna fastighetsnära insamling av förpackningar. Det finns en rad olika insamlingssystem som alla har sina fördelar och nackdelar.

Vi inför stegvist för dig i villa

För dig som bor i villa kommer vi att införa fastighetsnära insamling stegvis från 2025. Hur själva insamlingssystemet kommer att se ut är inte klart ännu, men vi räknar med att kunna besluta om vilket system som kommer att gälla i Göteborg innan sommaren.

Kommunerna ska också ordna insamling av skrymmande förpackningar vid vad som kallas lättillgängliga insamlingsplatser. Vi planerar att samla in de skrymmande förpackningarna via återvinningsstationerna och återvinningscentralerna.

Ta reda på mer

Vill du själv hålla koll på vad som händer kan du läsa mer på både  FTI:s hemsida och på Avfall Sveriges hemsida.

Vi ser fram emot förändringen och tror att vi på det här sättet tillsammans kommer att kunna öka återvinningen! När vi vet mer kommer vi att berätta om det här på goteborg.se. Du som är flerbostadshusägare kan få aktuell information i vårt nyhetsbrev som du anmäler dig till här.