Vi samlar in förpackningarna från och med 2024

För att öka återvinningen och göra det lättare att göra rätt har riksdagen beslutat om en ny förordning där kommunerna tar över ansvaret för insamling av förpackningar från FTI – Förpacknings- och tidningsinsamlingen – från och med 1 januari 2024.

Fastighetsnära insamling senast 2027

Alla bostäder i Sverige ska ha insamling av förpackningar av papper, plast, glas och metall nära bostaden senast 2027, så kallad fastighetsnära insamling. I och med att insamlingen blir kommunal 2024 tar Kretslopp och vatten över ansvaret i Göteborg för insamlingen från återvinningsstationer och från de flerbostadshus som redan har fastighetsnära insamling.

Det här gäller för flerbostadshus från 1 januari 2024

Vi planerar för ett system där dagens entreprenörer ska kunna fortsätta hämta förpackningar hos sina kunder. Förslaget är att de flesta tjänster för hämtning av förpackningar kommer att vara gratis. I höst beslutar kommunfullmäktige om vilket basutbud som kommer att vara gratis och vad det kommer att kosta med extra service som tätare hämtning, dragväg och extratömningar. Förslaget baseras på att om avfallsutrymmet är dimensionerat utifrån Gör rum för miljön så ska hämtningen vara gratis.

Det här gäller från 2027

Enligt lag ska alla bostäder i Sverige ha fastighetsnära insamling av förpackningar 2027. För dig som äger flerbostadshus är det därför bra att redan nu se över hur ni kan ordna fastighetsnära insamling av förpackningar. Det finns en rad olika insamlingssystem som alla har sina fördelar och nackdelar.

Vi inför stegvist för dig i villa

Villaägare kommer att ha tre kärl vid tomtgränsen som standard. I samband med att du får kärl för förpackningar blir det också obligatoriskt att sortera ut matavfall. I det ena kärlet lägger du mat- och restavfall, i det andra plast- och pappersförpackningar och i det tredje förpackningar av färgat och ofärgat glas samt metall. Kärlen är delade inuti i två fack. Det tredje kärlet har en insats för metallen.

Hur ser kärlen ut?

Kärlen kommer vara ca 75 cm djupa och ca 60 cm breda (kärlstorlek 240 liter). Om du bygger en inhägnad åt dina kärl ska det vara en spalt på minst 6 cm mellan kärlen. Du kan även ha dina kärl någon annanstans på tomten och dra fram kärlen till tomtgränsen på hämtdagen.


Då får du de nya kärlen

Vi planerar att införa fastighetsnära insamling stegvis för dig som bor i villa eller småhus. Vi börjar med vårt insamlingsområde Nordost 2025, därefter följer områdena Centrum och Hisingen 2026 och sist ut är området Sydväst 2027. Du kommer att få mer information när det är dags.

Vad händer med återvinningsstationerna

Återvinningsstationerna kommer finnas kvar som ett komplement till den fastighetsnära insamlingen. På återvinningsstationerna ska du lämna skrymmande förpackningar som inte får plats i dina kärl.

Ta reda på mer

Vill du själv hålla koll på vad som händer kan du läsa mer på både  FTI:s hemsida och på  Avfall Sveriges hemsida.

Vi ser fram emot förändringen och tror att vi på det här sättet tillsammans kommer att kunna öka återvinningen. När vi vet mer kommer vi att berätta om det här på goteborg.se. Du som är flerbostadshusägare kan få aktuell information i vårt nyhetsbrev som du anmäler dig till här.