Undersökning om dagvatten

Har du hamnat på den här sidan har du med stor säkerhet fått ett brev från oss på Kretslopp och vatten där vi ber dig svara på några frågor om dagvatten.

Dagvatten är ett samlingsnamn för regnvatten som rinner på tak, vägar och mark, men även dräneringsvatten är en form av dagvatten. Nu vill vi veta hur dagvattenhanteringen fungerar i det område din fastighet ligger. 

Vi har några frågor till dig som fastighetsägare och skulle bli väldigt glada om du ville svara på dem.

Klicka här för att komma till frågeformuläret.

Undrar något får du gärna kontakta oss på Anslutningsenheten, Kretslopp och vatten, genom att mejla oss på va-anslutning@kretsloppochvatten.goteborg.se.
Du når oss också genom Kretslopp och vattens kundservice på 031-368 27 00.