Bild: Where is My Pony

Fixoteket

Fixoteken drevs tidigare som ett projekt av Kretslopp och vatten. Nu är projektet avslutat men fixoteken i Rannebergen, Hammarkullen, Biskopsgården och Majorna lever vidare och drivs nu av andra aktörer.

Fixoteken drevs tidigare som ett projekt av Kretslopp och vatten i samarbete med Bostadsbolaget, Familjebostäder, Hyresgästföreningen och Chalmers Tekniska Högskola, med stöd inom det strategiska innovationsprogrammet RE:Source som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Syftet var att undersöka om hushållens sopor kan minskas genom att underlätta återanvändning och återvinning. Projektet avslutades 30 september 2019.

Fixoteken i Rannebergen, Hammarkullen och Biskopsgården drivs idag av Bostadsbolaget och Fixoteket i Majorna drivs av en förening. Fixoteket i Bergsjön har lagts ner.