Kretslopp och vattens kampanj Stoppa fettproppen ska öka kunskapen om fett i avloppet.

Fett i avloppet


Olja, varmt smör och margarin är flytande. Men vad händer när det rinner ner i avloppsrören? Jo, det kyls ner och bildar en fast klump. Resultatet? Översvämning, övergödning och ökade kostnader.

Var tredje göteborgare häller ut smör, olja och margarin i vasken när de stekt färdigt. Det får kostsamma konsekvenser för både miljö och ekonomi

- Det är dyrt att sanera efter översvämningar och gräva upp gatan för att byta rör. Men det är också ett miljöproblem. När det blir stopp på ledningen åker det orenade avloppsvattnet ut i ett vattendrag och förorenar naturen, försämrar badvattenkvaliteten och ökar övergödningen, säger Fredrik Torstensson, chef för Ledningsnät på Kretslopp och vatten, Göteborgs Stad.

120 stopp i ledningsnätet per år

Varje år måste Kretslopp och vatten ta bort cirka 120 stopp i det kommunala ledningsnätet – och då är varken problemen inne i fastigheter och på pumpstationer inräknade. Ungefär hälften av stoppen antas bero på fett. Och det ökar. Det kan bero på förändrade matvanor och nya mattraditioner där man använder mer olja och friterar mer, men också på att många restauranger, kaféer och andra verksamheter inte har installerat fettavskiljare.

- Vi har problem med fett i hela staden. De flesta stopp kan tas bort av spolbilen, men det händer att man måste gräva upp gatan för att komma åt ledningen, säger Fredrik Torstensson. Fettet bildas också den giftiga gasen svavelväte som försämrar arbetsmiljön för de som jobbar med ledningsnätet. Dessutom fräter gasen på ledningarna.
När det gäller vad man får spola ner i toaletten vet de flesta att det bara är kiss, bajs och toalettpapper. Men få känner till fettproblemet.


"De flesta vill göra rätt"

– Jag tror att de flesta vill göra rätt, säger Fredrik Torstensson, men de vet inte konsekvenserna av att låta fettet gå ner i avloppet. Att torka ur stekpannan med ett papper innan man diskar den och hälla använd olja i en gammal förpackning som man slänger i soporna, är inte så svårt.

Matfettet är väldigt energirikt och fungerar därför bra att bränna för att få till exempel fjärrvärme, och eftersom det ju är ett livsmedel går det också alldeles utmärkt att göra biogas och biogödsel av det.

Torka ur eller häll på flaska

Torka ur stekfett med papper

Ta för vana att torka ur den avsvalnade stekpannan med hushållspapper eller ihopknycklat tidningspapper innan du diskar den. Släng pappret i matavfallspåsen eller i den vanliga soppåsen.

Överbliven frityrolja i mjölkpaket

Om du använder större mängder olja, till exempel om du friterar mat, ska du hälla den använda och avsvalnade oljan i en förpackning som kan förslutas – till exempel en mjölkförpackning med skruvkork – och slänga den i den vanliga soppåsen.

Verksamheter ska ha fettavskiljare

Restauranger, kaféer, bagerier och andra verksamheter som släpper ut mer fett än ett vanligt hushåll måste ha en fettavskiljare som fångar upp fettet.

Fotona på matoljeflaskorna och brunnen är tagna av Lo Birgersson.