Foto: Lo Birgersson

Vår förskola

Förskolan Timjansgatan 52 är stängd. Lokalerna rivs och det ska byggas en ny förskola på samma plats. Barngrupperna har flyttat till Saffransgatan 82. Du som vill söka plats på denna förskola ska söka till Saffransgatan 82.

Avdelningar och personal

Förskolan Timjansgatan 52 är stängd.

Pedagogik på förskolan

På förskolan arbetar vi för att våra barn ska utvecklas till  självständiga och nyfikna individer. Leken är en viktigt del i lärandeprocesser som språk, matematik , teknik, bild, drama och musik, som implementeras i de dagliga arbetet. Naturkunskap får barnen på äventyr ute i vår närmiljö och ibland åker vi på upptäcktsresor runt om Göteborg, exempelvis till museum, bibliotek, teater eller biograf.

Vår personal använder TAKK-tecken för att förstärka språkinlärning hos våra barn. Detta innebär att vi som pedagoger kan hjälpa de barn som har svårt att kommunicera eller har ett dåligt tal. Metoden är ett kompletterande arbetssätt som gynnar barnen när de lär sig tecken tillsammans med talet. TAKK används i det dagliga arbetet på förskolan, som ett naturligt inslag i verksamheten genom till exempel lekar, spel, sånger, böcker och genom olika appar på Ipads.

En dag på förskolan

Förskolan startar med att alla barn och personal samlas på en avdelning. Efter den gemensamma morgonstunden tar verksamheten fart på avdelningarna med samling, fruktstund, temaarbete och lek i mindre grupper där vi erbjuder ett varierande innehåll. Barnen får möjlighet att påverka aktiviteterna de vill vara delaktiga i.

Avdelningarna går ut minst en gång varje dag och är i skogen varje vecka för att leka, uppleva och undersöka. Vi ordnar utflykter med olika innehåll för att hjälpa och stimulera barnens utveckling och lärande.

Efter lunch har avdelningarna en vilostund och/eller lugnare aktiviteter. Barnen fortsätter dagen med lek, omsorg och lärande tills förskolan stänger.

Utomhusmiljö

Gården på förskolan är stor, det finns lekredskap, sandlådor, cykelbana och en mindre pulkabacke. Våra barnen vistas ute både på förmiddagen och på eftermiddagen, vilket gör att vi har flera bord under tak där vi kan ha pedagogiska aktiviteter och äta mellanmål. Under varma dagar har vi möjlighet till svalkande lekar.

Övrigt

Utöver svenska behärskar vi som arbetar på förskolan engelska, arabiska, kurdiska, serbokroatiska, polska och norska.

Förskolan har sommarstängt i juli månad. Barn med vårdnadshavare som arbetar under juli får istället vara på en sommaröppen förskola.

Välkommen!