Om Tillsammans

Tillsammans är en daglig verksamhet med fyra nav som har olika grundinriktningar. Du placeras i någon av naven utifrån dina intressen, behov och förutsättningar och arbetar utifrån din individuella plan. Du tillhör ett nav, men kan vara med på aktiviteter i de andra naven, då vi arbetar med ett aktivitetsbaserat arbetssätt. Detta arbetssätt innebär att du deltar i olika aktiviteter inom hela Tillsammans. Du börjar och avslutar alltid dagen i ditt eget nav.

Verksamheten är indelad i olika grupper och deltagarna är placerade i grupperna utifrån intresse, behov och förutsättningar.

Verksamheten består av:

Variation & Motion

Idéverkstan

Skaperiet

Media

Faktablad för utskrift

Här hittar du faktablad om Tillsammans daglig verksamhet för utskrift. Faktabladet innehåller en sammanfattning av informationen som finns på webbsidan.