Vår förskola

Mitt i Kortedala ligger Tideräkningsgatans förskola. Förskolan består av fyra avdelningar: två småbarnsavdelningar, Igelkotten och Nallen, och två syskonavdelningar, Grodan och Humlan.

Vår verksamhet

Vi anpassar vår verksamhet och miljö utifrån den aktuella barngruppens intressen och vilken ålder barnen har. Vi vill skapa en inbjudande, tillåtande och utforskande miljö där barnen ska känna inflytande och delaktighet på förskolan. Språk och kommunikation är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig och kommunicera genom alla sina språk, både det verbala och det estetiska som målning, dans och rörelse.

Maten lagas på förskolan

Vi har en egen kokerska som lagar vår mat. Vi strävar efter att använda en så stor andel ekologiska råvaror som möjligt.

Utemiljön

Förskolans utemiljö består av en stor härlig gård som både utmanar och inspirerar barnen till utforskande och upptäckande. Vi strävar efter att vara ute varje dag. Att vara utomhus är viktigt för vår verksamhet. Vi ser även skogen och lekplatser i närmiljön som tillgångar.

På förskolan har vi tillgång till specialpedagog och pedagogista.

Välkommen på visning

Om du är intresserad av att besöka förskolan så har vi visning för vårdnadshavare sista måndagen i varje månad klockan 10.30.

Vi är tacksamma om ni först ringer och bokar tid på telefonnummer: 0725 - 392780.