Vår förskola


Mitt i Kortedala ligger Tideräkningsgatans förskola. Förskolan består av fyra avdelningar.

Vår verksamhet

Vi anpassar vår verksamhet och miljö utifrån den aktuella barngruppens intressen och vilken ålder barnen har. Vi vill skapa en inbjudande, tillåtande och utforskande miljö där barnen ska känna inflytande och delaktighet på förskolan. Språk och kommunikation är en viktig del av vår verksamhet. Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig och kommunicera genom alla sina språk, både det verbala och det estetiska som målning, dans och rörelse.

Maten lagas på förskolan

Vi har en egen kokerska som lagar vår mat. Vi strävar efter att använda en så stor andel ekologiska råvaror som möjligt.

Utemiljön

Förskolans utemiljö består av en stor härlig gård som både utmanar och inspirerar barnen till utforskande och upptäckande. Vi strävar efter att vara ute varje dag. Att vara utomhus är viktigt för vår verksamhet. Vi ser även skogen och lekplatser i närmiljön som tillgångar.

På förskolan har vi tillgång till specialpedagog och pedagogista.

Välkommen på visning

Om du är intresserad av att besöka förskolan finns det möjlighet på måndagar klockan 16.30, men du behöver ringa oss först. Besöket består av ett kort möte utomhus och en eventuell rundvandring om det passar verksamheten. Ring 031-365 31 38. för att boka tid!