Vår förskola

På vår förskola ska du känna dig trygg och välkommen! Här möts vi för att tillsammans inspirera varandra till nyfikenhet och delaktighet.

Barnens demokratiska plats

Vår förskola är en plats för demokrati och delaktighet. På ett lekfullt sätt tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Barnens intressen, åsikter och behov påverkar hur vi planerar utbildningen. Vi arbetar projektorienterat och med pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande.

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt, våga säga vad de tycker och tänker och känna sig som en viktig tillgång i förskolan. Barnen utforskar och lär tillsammans med andra barn och vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Våra miljöer och material väcker nyfikenhet och lust att lära.

Vi utvecklar förskolan tillsammans

Förskolans personal och ledning samarbetar nära och förtroendefullt med dig för att ditt barn ska få god omsorg och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi erbjuder utvecklingssamtal där vi tillsammans pratar om ditt barns trivsel, behov, utveckling och lärande. Det finns flera andra tillfällen och forum för dialog som ger dig möjlighet att vara delaktig, till exempel föräldraråd och föräldramöten.

Byggnaden och lokalerna

Vi möts för att tillsammans inspirera varandra till nyfikenhet och delaktighet

I vår förskola finns en central del – hjärtat – med kök och gemensamma ateljéer för båda våningsplanen. Kring hjärtat finns flyglar i två plan med god kontakt mellan alla delarna av förskolan, för att skapa en bra samvaro i lokalerna. På vår gröna sköna gård finns gott om utrymme för barnen att leka och utforska. Utanför gården finns vackra naturområden.

Utrymme för medskapande

Mellan avdelningarna finns upplevelserum, en slags digital ateljé, där barnen kan leka med ljud, ljus, färg och form eller sätta upp sin egen föreställning inför publik. Utanför finns ett allrum med en fantasi- och förvaringsvägg med kojor att krypa upp i. Här finns också en koja där du kan kika direkt in i förskolans kök.


Genom kontakt mellan de olika rummen kan vi känna gemenskap, även när vi inte deltar i samma aktiviteter. (Skiss: Liljevall Arkitekter)


Mellan varje avdelning finns ett upplevelserum där barnen kan upptäcka och utveckla sin kreativitet. (Skiss: Liljevall Arkitekter)