Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan på Temperaturgatan 93 ligger vid ett vackert naturområde där skogen och övriga omgivningen erbjuder oss många pedagogiska möjligheter och utmaningar. Förskolan består av två byggnader. När du sökt och fått en plats på förskolan, blir ditt barn placerat på en avdelning i någon av byggnaderna.​

Förskolans miljöer är inbjudande och öppna, innehållsrika och ger goda förutsättningar för barns utveckling och lärande. De är lustfyllda och stimulerande och byts ut utifrån barnens önskemål, intresse och behov. Den nyrenoverade gård som vi har är en viktig mötesplats för alla barn.

Vi arbetar med det kompetenta barnet i centrum och det är barnets tankar och idéer kopplade till förskolans läroplan som är grunden för vår pedagogiska verksamhet. Barnens lärprocess blir synlig genom reflektion och dokumentation som är en viktig del av vårt arbete i form av bild, skrift och digital media.

Genom leken, som är en viktig del i vår pedagogiska verksamhet, får barnen möjlighet att utveckla sin motorik, fantasi, sitt språk, empati och det sociala samspelet.