Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

På vår förskola går drygt 120 barn uppdelat på 6 avdelningar. Idag är avdelningarna åldersintegrerade vilket innebär att på varje avdelning går barn mellan 1 till 5 år.

Avdelningarna

Förskolan öppnade i januari 2013 och vi har drygt 120 barn uppdelat på 6 olika avdelningar. Avdelningarna har egna rum där barnen kan vara i mindre grupper. Det finns ett stort, gemensamt rum för barnen att äta i och en ateljé. Det finns även ett stort gemensamt rum för alla avdelningar som vi kallar Navet.

Rolig och utmanande gård

Gården är utmanande och det finns sandlådor, gungor, klätterställning och rutschkana.

Utbildad personal med språkkunskaper

Vi som arbetar här är utbildade förskollärare och barnskötare. Inom personalen finns stora språkkunskaper vilket gör att vi kan möta ditt barn och dig som förälder på ett bra sätt.

Innehållsrika dagar

Dagarna innehåller både ute- och inneaktiviteter. Planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet. Vi gör också utflykter till närliggande grönområden och museer.

Maten på förskolan

Maten lagas på förskolan och är nyttig och ekologisk. Om ditt barn behöver specialkost så ordnar vi det.