Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola

Förskolan Tellgrensgatan har 4 avdelningar: på nedre plan Musslan och Sjöhästen för de yngre barnen, 1-3 år, och på det övre planet har vi Rödmaneten och Blåmaneten för de äldre barnen, 3-5 år.

Förskolan ligger i ett litet parkområde och har en egen grön gård med kuperad terräng. Dagarna innehåller både ute- och inneaktiviteter och planerande aktiviteter blandas med barnens egna önskemål och spontanitet.

Maten lagas på förskolan av vår egen kock och är nyttig och ekologisk. Om ditt barn behöver specialkost så ordnar vi det.

Förskolan strävar efter en varm och glad atmosfär - det ska vara roligt och komma dit och vara där. Våra ledord är trygg, rolig och lärorik och vi erbjuder dig och ditt barn en inspirerande verksamhet tillsammans med kunnig personal.

Förskolan Tellgrensgatan 7 planerar, genomför, följer upp, analyserar, utvärderar och utvecklar verksamheten enligt riktlinjer för läroplanens krav på ett systematiskt kvalitetsarbete.

Information och dialog

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan förskolan och dig som förälder.

Du som förälder får information från och kan samverka med förskolan på följande sätt:

  • Informationsbrev från rektor
  • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning av ditt barn
  • Hjärntorget, som är vår lärplattform där bilder, film och text som beskriver vår verksamhet publiceras
  • Föräldramöte en gång per år
  • Utvecklingssamtal en gång per år