Foto: Marit Lissdaniels

Vår förskola


Förskolan ligger i ett litet parkområde och har en egen grön gård med kuperad terräng. Vi har två avdelningar, Maneten och Musslan.

Vår förskola

På förskolan arbetar engagerade pedagoger som följer läroplanen, arbetar på ett strukturerat sätt och utvecklar verksamheten. Med grund i en god introduktion, skapas goda relationer mellan barnen i gruppen, mellan pedagoger och barn och mellan pedagoger och vårdnadshavare. Barnens trygghet, integritet och rätt till utbildning står i centrum för förskolans verksamhet. Dagarna innehåller planerande aktiviteter som blandas med barnens egna önskemål och spontanitet, både ute och inne.

Maten lagas på förskolan av vår egen kock. Närheten till köket ger goda pedagogiska möjligheter att arbeta med var maten kommer från, hur den tillagas och vad som är nyttig mat. Pedagogerna lägger stor vikt vid den pedagogiska måltiden och skapar förutsättningar för goda samtal kring bordet.

Vad är viktigt på vår förskola?

Vi som arbetar på förskolan Tellgrensgatan har fokus på trygga barn. Goda relationer, välplanerad verksamhet och inlyssnande pedagoger är viktiga grundstenar för oss. Att läsa för, prata med och lyssna på barnen är viktigt för oss. Vi tycker det är viktigt att låta barnens röster höras.

I verksamheten delas barnen in i mindre grupper under dagen och vi strävar efter en väl avvägd rytm av inne- och utevistelse. Aktiviteter planeras både efter läroplanens mål och barnens intressen. Vi har längre samlingar, som ger barnen möjlighet att lära sig olika lekar eller prata inför sina kamrater, och kortare samlingar som fokuserar på samvaro, tillhörighet, sång och musik.

Alla vi som arbetar på förskolan tycker det är roligt med nya saker och strävar alltid efter att förbättra verksamheten för barnen. Vi arbetar bland annat med förskolan som en del av samhället och tar in omgivningen i vår undervisning, till exempel genom att arbeta med olika teman. 

Vi planerar, genomför, följer upp, analyserar, utvärderar och utvecklar verksamheten enligt läroplanens krav på systematiskt kvalitetsarbete. 

Information och dialog

Information och dialog är viktigt för att skapa och behålla en förtroendefull relation mellan förskolan och dig som förälder.

Du som förälder får information från och kan samverka med förskolan på följande sätt:

  • Informationsbrev från rektor.
  • Den dagliga kontakten vid hämtning och lämning av ditt barn.
  • Hjärntorget, som är vår lärplattform där bilder, film och text som beskriver vår verksamhet publiceras.
  • Föräldramöte en gång per år.
  • Utvecklingssamtal en gång per år.

Vill du veta mer om förskolan?

Är det dags att välja förskola?
Välkommen på informationsmöte och öppet hus