Vår förskola


På Teleskopgatan har vi en öppen och innehållsrik pedagogisk verksamhet. Vi arbetar för att främja barnens lust att lära och att stärka deras tillit till sin egen förmåga att lära.

Lokaler med plats för lek

Miljön inne på avdelningarna har stor betydelse i att stimulera barnens lärande och att inbjuda till lek, gemenskap och utveckling. Tillsammans med barnen utvecklar och förbättrar vi miljön, utifrån deras behov och intressen.  

Rolig och utmanande gård

Vi har många aktiviteter och lekar utomhus, som utvecklar barnens språk och motorik. Området runt omkring förskolan är en viktig resurs för fantasi och lustfylld inlärning och vi tar många skogspromenader i området runt förskolan.

Pedagogik/profil

Vi har en öppen och innehållsrik pedagogisk verksamhet. Vi arbetar för att främja barnens lust att lära och att stärka deras tillit till sin egen förmåga att lära. Vi vill att barn och föräldrar är delaktiga i vårt arbete och är öppna för deras påverkan. 

Kultur och gemensamma upplevelser är också viktiga för barnens utveckling. Därför gör vi utflykter till museum, bibliotek, konserthuset, teatrar, biografer med mera.