Foto: Ingvild Davidsen

SRÖ

SRÖ är en förkortning för styrning, reglering och övervakning. Det handlar om att styra, reglera och övervaka olika system för byggnaders funktioner och energianvändning.

När du som är konsult projekterar SRÖ för lokalförvaltningen ska du skapa ett förfrågningsunderlag för en generalentreprenad eller en rambeskrivning för en totalentreprenad.

Du ska alltid skicka med följande dokument i underlaget:

  • Anpassade dokument
  • Anvisningar för SRÖ

Följande dokument ska vara anpassade till det objekt som du arbetar med:

  • "8 Teknisk beskrivning"
  • Driftkort för SRÖ som är relevanta
  • Mallar för SRÖ

Teknisk sakkunniga och kontaktpersoner för SRÖ är:

Patrik Arvsell och Lars Arvidsson.

Systemintegratörer för Citect är:

Per-Erik Jusslin och Jan Wallsby.

Teknisk beskrivning för SRÖ

SVG-bilder för driftbilder

Driftkort för FTX med efterbehandling CAV och med VAV samt FTX i kök

Ändringshistorik för SRÖ