Foto: ÅF

Solceller

Som en av de största byggherrarna i staden har Lokalförvaltningen högt ställda krav och mål avseende energi och miljö. För dig som arbetar på uppdrag av lokalförvaltningen gäller specifika krav på utformning, funktioner och materialval för teknikområdet Solcellsanläggningar. Kraven ska säkerställa en god och långsiktig förvaltning.

Följande dokument ska vara anpassade till det objekt som du arbetar med:

  • Teknisk beskrivning – Solcellsanläggningar
  • Mallar för Solcellsanläggningar

Följande dokument ska alltid skickas med underlaget:

  • Anpassade dokument
  • Anvisningar för Solcellsanläggningar

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för Solcellsanläggningar är

El- och installationsfrågor:
Lars Berndtsson (lars.berndtsson@lf.goteborg.se)

Övergripande frågor samt kommunikation och övervakning:
Johan Gunnebo (johan.gunnebo@lf.goteborg.se)

Teknisk beskrivning - Solcellsanläggningar

Ändringshistorik för Solcellsanläggningar