Äldre versioner av TKA-dokument

Här finner du 2019, 2018 och 2017 års version av TKA-dokumenten komprimerade med programmet 7-Zip. För äldre versioner av tka-dokument - skicka e-post till tka@lf.goteborg.se.

2017 års TKA forts.