Om TKA

Tekniska krav och anvisningar (TKA) är lokalförvaltningens (LF:s), specifika komplement till lagar, förordningar och praxis i projektering.

Allmänt om TKA

Dokumenten som finns samlade under TKA är främst anvisningar och mallar.
Dokumentens skrivelser är ett resultat av förvaltningens erfarenheter och bygger på att tekniska lösningar och system ska vara enkla att sköta ur driftsynpunkt.

På denna webbplats finns enbart uppdaterade dokument.
För tidigare versioner av tka-dokument - skicka e-post till tka@lf.goteborg.se.

Teknikområden

TKA är uppdelat i ett antal teknikområden. Du ser dem alla i den blå menyn.
Ordningen följer BSAB-systemet i tillämpliga delar.
Dokumenten under varje teknikområde utgör ett heltäckande underlag för att kunna projektera fullt färdiga och för lokalförvaltningen anpassade handlingar.
Samma dokument kan dyka upp inom flera olika teknikområden.

Verksamhetsområden

TKA riktar sig mot de verksamhetsområden som lokalförvaltningen förvaltar och bygger inom:

Skola
• förskola
• grundskola
• gymnasieskola

Boende
• bostad med särskild service (BmSS)
• äldreboende

Övriga lokaler
• kontor
• lägergårdar
• parkstugor, m.m.

I våra dokument är skola och boende två överordnade verksamhetstyper. Det betyder att termen "skola" innefattar förskola, grundskola eller gymnasieskola.
Termen "boende" innefattar antingen bostad med särskild service (BmSS) för personer med funktionsnedsättningar eller äldreboende.