Bygg

Byggnader som uppförs i Lokalförvaltningens regi ska vara fria från riskkonstruktioner och skadlig fukt. De ska ha långsiktigt hållbara konstruktioner som består av material utan negativ miljö- och hälsopåverkan. Lokalförvaltningens lokaler ska vara flexibla, energieffektiva och ha ett gott inomhusklimat.

Tekniska krav och anvisningar gäller med följande grundförutsättningar:

  • TKA Bygg
  • TKA Utemiljö
  • Byggvarubedömningen (BVB)
  • Miljöplan - Projektering ny- och tillbyggnad.
  • Miljöplan - Projektering ombyggnad
  • Miljöplan - Produktion ny-, till- och ombyggnad
  • Principlösningar dörrar i grundskolor och förskolor
  • AMA Hus, RA Hus, från Svensk Byggtjänst
  • TKA Bygg gäller primärt vid ny- och tillbyggnad men ska även i tillämpliga delar användas vid ombyggnad.

Teknisk sakkunnig och kontaktperson för Bygg är Tommy Engström.

Ändringshistorik för Bygg