Brand

Tekniska krav och anvisningar är ett tillägg till gällande lagar, myndighetskrav och försäkringsvillkor. TKA Brand är ett uttryck för lokalförvaltningens ambitioner avseende byggnadstekniskt brandskydd.