Teckenspråk i fokus

14 maj varje år firas Teckenspråkets dag i Sverige. Anledningen är att 1981 godkände Riksdagen teckenspråk som dövas modersmål, just den 14 maj. Teckenspråksforum vill passa på att denna dag varje år lyfta tillgänglighet lite extra och öka kunskapen om dövas livsvillkor och teckenspråk. Därför anordnar vi Teckenspråk i fokus.

Teckenspråk i fokus 2019

Tisdagen den 14 maj 2019 anordnar vi en kunskapsdag på Göteborgs konstmuseum. öppet för alla. Nu släpper vi programmet. Se presentationen i filmen nedan eller läs i pdf Program Teckenspråk i fokus 2019

 

 

 

Syftet med dagen

Syftet är att öka medvetenheten och höja kompetensnivån om teckenspråk och dövas livsvillkor. Teckenspråket är enligt språklagen (2009:600) jämställt med de svenska minoritetsspråken.

Vi vill göra teckenspråket mer synligt och visa varför det är så viktigt att få information på modersmålet. Särskilt för teckenspråkiga döva som inte har ett skriftspråk kopplat till sitt språk. Precis som i den övriga befolkningen så finns det inom den teckenspråkiga gruppen olika etniska bakgrunder, varierande utbildningsgrad och därför också olika förutsättningar att ta till sig information. Genom att få information på teckenspråk ökas möjligheten till delaktighet och möjlighet att påverka.

Genom att sprida kunskapen om varför det är viktigt att få information på teckenspråk så kan fler ta ansvar för att öka tillgängligheten.

Varje år anordnar vi Teckenspråkets dag och 2019 arrangeras dagen på Göteborgs konstmuseum.

Hedersomnämnande

Varje år på Teckenspråkets dag delar Teckenspråksforum ut ett Hedersomnämnande. Detta går till en person eller verksamhet som på något sätt arbetat aktivt för att öka tillgängligheten för döva och uppmärksamma teckenspråket.

Priset har tidigare delats ut till:
2018              Got Event
Motivering: Tack vare dagens teknik och ett innovativt tankesätt har
Got Event utvecklat en app för att skapa magiska ögonblick tillgängliga för ännu flera besökare på stadens arenor.
Appen skapar frihet att sitta tillsammans med vänner och möjlighet för döva att känna sig delaktig. Got Event har skapat förutsättning för teckenspråkstolkning och därigenom tillgängliggjort kultur och idrott på ett föredömligt och nyskapande sätt.

2017              Alfons Åbergs kulturhus
Motivering: Tack vare ett starkt engagemang hos både anställda och volontärer stimulerar de genom kultur barns utveckling och fantasi

De arbetar på ett inspirerande sätt för ökad tillgänglighet i Göteborg kulturliv för de barn som använder tecken i någon form.

2016              Karl Arvidsson och värdarna på Göteborgs Stadsmuseum
Motivering: Tack vare ett starkt engagemang och med öppet sinne för att förstå dövas visuella värld har Karl Arvidsson samt Stadsmuseets värdar arbetat för ökad tillgänglighet i Göteborg för döva.

2015              Lena Öhman och Markus Hyrenius
Motivering: Tack vare ett starkt personligt engagemang och djupa kunskap om dövas livsvillkor har Lena arbetat för delaktighet i samhället för döva.

Motivering: Tack vare ett starkt personligt engagemang och en djup förståelse för det visuella språket har Markus använt sin teknikkunskap och arbetat för delaktighet i samhället för döva.