Teckenspråk i fokus

14 maj varje år firas Teckenspråkets dag i Sverige. Anledningen är att 1981 godkände Riksdagen teckenspråk som dövas modersmål, just den 14 maj. Teckenspråksforum vill passa på att denna dag varje år lyfta tillgänglighet lite extra och öka kunskapen om dövas livsvillkor och teckenspråk. Därför anordnar vi Teckenspråk i fokus.

Teckenspråk i fokus 2021

I år kommer Teckenspråk i fokus genomföras digitalt. Vi kommer att ha en livesändning på Youtube den 11 maj med start klockan 13.00. Mer information kommer inom kort. Följ oss även på Facebook för att få de senaste nyheterna.

Här hittar du programmet för livesändningen den 11 maj kl 13.00 på Youtube.

Sändningen hittar du på YouTube TeckenspråksforumSyftet med dagen

Syftet är att öka medvetenheten och höja kompetensnivån om teckenspråk och dövas livsvillkor. Teckenspråket är enligt språklagen (2009:600) jämställt med de svenska minoritetsspråken.

Vi vill göra teckenspråket mer synligt och visa varför det är så viktigt att få information på modersmålet. Särskilt då teckenspråk inte har ett skriftspråk. Precis som i den övriga befolkningen så finns det inom den teckenspråkiga gruppen olika etniska bakgrunder, varierande utbildningsgrad och därför också olika förutsättningar att ta till sig information. Genom att få information på teckenspråk ökas möjligheten till delaktighet och möjlighet att påverka.

Genom att sprida kunskapen om varför det är viktigt att få information på teckenspråk så kan fler ta ansvar för att öka tillgängligheten.

Vi anordnar Teckenspråk i fokus varje år.

Hedersomnämnande

Varje år på Teckenspråkets dag delar Teckenspråksforum ut ett Hedersomnämnande. Detta går till en person eller verksamhet som på något sätt arbetat aktivt för att öka tillgängligheten för döva och uppmärksamma teckenspråket.

Priset har tidigare delats ut till:

2021 Inställt med anledning av coronapandemin

2020 Kulturkalaset, Göteborg&co
Göteborg & Co skapar frihet att tillsammans med vänner uppleva Kulturkalaset och möjlighet för döva att delta i kulturlivet. Arrangörerna arbetar på ett kontinuerligt och inspirerande sätt för att förbättra tillgängligheten för döva.

2019 Göteborgs konstmuseum
Tack vare ett starkt engagemang och med öppet sinne för att förstå dövas visuella värld arbetar Göteborgs konstmuseum kontinuerlig med att förbättra sin tillgänglighet för döva.

2018 Got Event
Motivering: Tack vare dagens teknik och ett innovativt tankesätt har
Got Event utvecklat en app för att skapa magiska ögonblick tillgängliga för ännu flera besökare på stadens arenor.
Appen skapar frihet att sitta tillsammans med vänner och möjlighet för döva att känna sig delaktig. Got Event har skapat förutsättning för teckenspråkstolkning och därigenom tillgängliggjort kultur och idrott på ett föredömligt och nyskapande sätt.

2017 Alfons Åbergs kulturhus
Motivering: Tack vare ett starkt engagemang hos både anställda och volontärer stimulerar de genom kultur barns utveckling och fantasi:
De arbetar på ett inspirerande sätt för ökad tillgänglighet i Göteborg kulturliv för de barn som använder tecken i någon form.

2016 Karl Arvidsson och värdarna på Göteborgs Stadsmuseum
Motivering: Tack vare ett starkt engagemang och med öppet sinne för att förstå dövas visuella värld har Karl Arvidsson samt Stadsmuseets värdar arbetat för ökad tillgänglighet i Göteborg för döva.

2015 Lena Öhman och Markus Hyrenius
Motivering för Lena Öhman: Tack vare ett starkt personligt engagemang och djupa kunskap om dövas livsvillkor har Lena arbetat för delaktighet i samhället för döva.

Motivering för Markus Hyrenius: Tack vare ett starkt personligt engagemang och en djup förståelse för det visuella språket har Markus använt sin teknikkunskap och arbetat för delaktighet i samhället för döva.