Information om corona på teckenspråk

Här hittar du information om corona och covid-19 på teckenspråk. Det finns också länkar till myndigheter och nyhets-sidor.

Översättning till teckenspråk av broschyren ”En annorlunda sommar” som delats ut till alla hushåll i Göteborgs kommun under vecka 27. Översättningen är uppdelad i fyra delar.


Del 1 Hej!

Del 2 Det finns hjälp att få

Del 3 Upptäck något nytt


Del 4 Upplev ditt Göteborg

Krisinformation.se har teckenspråkstolkad information om covid-19.
Folkhälsomyndigheten har presskonferens tisdagar och torsdagar klockan 14.00 som teckenspråkstolkas på svt.se och svt play.
Svt Nyhetstecken har nyheter och information på teckenspråk.

Nedan finns fler informationsfilmer som gjorts av Teckenspråksforum. Mer information hittar du på vår Facebooksida.

Håll avstånd för att minska smittspridning


Besöksförbud på äldreboende


Besöka bibliotek och museum i Göteborg


Ändrade rutiner på Teckenspråksforums drop-in


Information från Äldrevägledaren


Tips från goteborg.com på aktiviteter