Facebook

Teckenspråksforum finns på Facebook.

Där lägger vi upp aktuell information om vad som händer i Göteborg, inom den teckenspråkiga världen och vilka aktiviteter som finns på teckenspråk.

Följ oss gärna!
Teckenspråksforum Medborgarkontor