Drop-in

På tisdagar kan du besöka oss utan att boka tid. Du behöver inte meddela oss innan utan bara komma hit. Öppettider hittar du under kontakt.

När du kommer hit anmäler du dig i receptionen och får en nummerlapp. Vi kommer sedan ut och möter dig.

På tisdagar har vi begränsat tiden för besöket till 30 minuter.

Det finns en risk för kö eftersom det är drop-in men vi hjälper er i den turordning ni kom.

Vet du att ditt ärende tar längre tid än 30 minuter är det bättre att du bokar en tid. Då kan vi sitta ner i lugn och ro.

Vi kan hjälpa dig med till exempel att ringa myndigheter och företag, fylla i blanketter, skriva överklagan, söka information, förklara ett brev eller beslut du fått eller liknande.

Du kan vända dig till oss i alla samhällsfrågor.
Exempel på frågor är:

  • Ändra bokade tider till exempelvis tandläkare
  • Kontakta Försäkringskassan, Skatteverket, försäkringsbolag
  • Stöd i kontakt med handläggare/biståndsbedömare inom Socialtjänsten eller Äldreomsorgen
  • Ärenden som rör Migrationsverket
  • Information om dina rättigheter vid överklaganden, reklamationer
  • Få förklarat på teckenspråk innehåll i brev från tex bank, försäkringsbolag
  • Göra anmälningar tex till polis, skadeanmälan till försäkringsbolag
  • Hjälp att fylla i blanketter
  • Svar på öppna frågor som till exempel hur en skilsmässa går till

Vi sparar inga anteckningar eller dokumentation om dig eller ditt besök.

Vi har tystnadsplikt.