Besöka oss

Du som är döv och vill ha information, råd eller stöd på teckenspråk i olika samhällsfrågor kan vända dig till Teckenspråksforum. Du kan ringa eller besöka vårt medborgarkontor för att få hjälp att till exempel ringa myndigheter och företag, fylla i blanketter, förklara ett brev eller beslut du fått.

Teckenspråksforum är ett Informations- och kunskapscenter.

drop-in på tisdagar kan du besöka oss utan att boka tid. Du behöver inte meddela oss innan utan bara komma hit.

Om du inte du inte möjlighet att komma på drop-in på en tisdag är du välkommen att boka en tid. Ditt ärende kanske tar lite längre tid eller den du vill ringa har telefontid.

Dövvärlden är liten och många känner varandra. Vi är därför extra noggranna med tystnadsplikt och att respektera ditt privatliv.

Här kan du läsa vår folder.