Information på teckenspråk Begränsningar av elsparkcyklar

Publicerad 31 oktober 2019

Nu införs begränsningar för elsparkcyklarna i Göteborg Elsparkcyklar på Göteborgs gator och deras framfart har länge varit en het fråga. Nu ska både hastigheter och parkeringsmöjligheter regleras.

Göteborgs Stad och tre elsparkcykelföretag har nu en överenskommelse som ska minska de negativa effekterna - omöjligt att parkera på vissa platser och begränsade hastigheter med hjälp av tekniken. På vissa gator gör det möjligt att strypa hastigheten. På Korsgatan, Fredsgatan, Kungsgatan och Haga Nygata blir det nu bara möjligt att köra maximalt 6 km/h.

Det är maxhastigheten 6 km/h som gäller på alla gågator, gångbanor och gångfartsområden i stan, även om hastigheten på elsparkcyklarna inte stryps på dessa ställen. Det kommer att finnas särskilda parkeringar för elsparcyklarna, men det är inte klart ännu för dessa platser håller på att identifieras.

Det finns platser där man inte får parkera elsparkcyklar:
Domkyrkan, del av Kungsgatan, Korsgatan, Fredsgatan, Trädgårdsföreningen, Götaälvbron, Inne i Centralstationen, Nils Ericson terminalen samt alla kajer längs älven och stans kanaler
(för att minska risken att cyklarna hamnar i vattnet.)

Denna är en kort sammanfattning av nättidningen Vårt Göteborg. Hela artikeln finns i länken:www.vartgoteborg.se