Information på teckenspråk Skolvalet 2020

Publicerad 14 november 2019

Har du barn som ska börja i förskoleklass hösten 2020? Har du barn som ska byta skolenhet hösten 2020? Den 15 november öppnar skolvalet för alla som ska söka skola i Göteborgs Stad inför höstterminen 2020.


Från och med höstterminen 2019 är förskoleklass obligatorisk för alla barn som fyller 6 år. Nu kan du ansöka om vilken skola ni önskar.
Hur vet man om ens barn ska byta skolenhet?
Till vardags pratar man ofta om skolor men det juridiskt korrekta begreppet är skolenheter. En grundskola kan bestå av flera olika skolenheter. Tex Önneredssskolan har klasser i årskurs F-9. Men skolan består egentligen av tre olika skolenheter: F-3, 4-6 och 7-9. Varje enhet har en rektor.
Går ditt barn i klass 3 och ska börja i klass 4 till hösten så behöver ni ansöka. Samma gäller om ditt barn går i klass 6 och ska börja klass 7.
Ansökan ska göras 15 november till 15 december. Om man inte skickar in en ansökan får barnet en plats på en skolenhet i närområdet där det finns lediga platser.
Förra året kom nästan 90 procent av eleverna in på sitt förstahandsval.
Ansök på www.goteborg.se/sokaskola