Om Teater Konfekt

På Teater Konfekt har vi plats för cirka 13 deltagare med med lindriga till måttliga intellektuella funktionsnedsättningar. Hos oss får du arbeta med teater och allt som hör där till.

Arbetssätt och metoder

Vi arbetar utifrån en tydliggörande pedagogik, KASAM, MI, ESL och lågaffektivt bemötande.

KASAM står för känsla av sammanhang. Metoden bygger på tre centrala delar: hanterbarhet, begriplighet och meningsfullhet.

MI står för motiverande samtal.

ESL står för ett självständigt liv.

Alla deltagare har möjlighet att få schema med bilder som stöd.

Vi arbetar tillsammans

På Teater Konfekt skapar vi föreställningar tillsammans. Ibland är yrkesverksamma skådespelare är med och spelar på teaterns uppsättningar.

Vi har förställningar på vår egen teater men gör också gästspel på andra scener. Vi samarbetar med andra verksamheter i Göteborgs Stad och med privata teatrar.

Personal och kompetens

Här arbetar en stödpedagog och tre stödassistenter. Några av oss som jobbar här har lång erfarenhet och utbildning inom teaterns värld.

Lokaler

Teatern ligger i en fristående byggnad i anslutning till ett flerfamiljshus.

Inne

Lokalen består av ett plan med en stor scen i mitten. Det finns också foajé, rum att sy i, lagerlokaler, kök och kontor med vilrum.

Res hit

Närmsta spårvagnshållplatser är Aprilgatan eller Januarigatan. Det är cirka tio minuters promenad till lokalen.

Kommer du med bil eller färdtjänst så går det bra att köra ända fram och bli avsläppt utanför porten.