Om Hjärntorget

Hjärntorget är Göteborgs Stads pedagogiska IT-stöd för förskola, skola, gymnasium och vuxenutbildning.

Hjärntorget ger möjligheter att bland annat kommunicera och få information för elever, studerande, vårdnadshavare, skolledare, förskolepedagoger och lärare. Varje skola väljer själva vilka funktioner och på vilket sätt de vill använda funktionerna i Hjärntorget.

Eftersom alla pedagogiska enheter i Göteborgs Stad använder Hjärntorget kan IT-stödet följa med eleven genom hela skolgången.

Inloggning till Hjärntorget

Ett konto och inloggning i Hjärntorget får du från förskolan, skolan eller gymnasiet. Du kan ansöka om konto via Hjärntorgets inloggningssida där du också loggar in på ditt konto.

På hjärntorgets egen informationssida om hjärntorget kan du bland annat lämna synpunkter och förslag.

Hjärntorget på Taubeskolan

Alla elever och vårdnadshavare ska ha en inloggning till Hjärntorget. Får du problem med din inloggning kontakta ditt barns mentor som i sin tur tar kontakt med IT-ansvarig. På Taubeskolan har varje klass sin egen aktivitet som endast är öppen för elever och vårdnadshavare i den klassen.

Vi har också en gemensam sida som heter "Taubeskolans elev- och vårdnadshavareaktivitet” och som är tillgänglig för alla elever och vårdnadshavare på skolan. Här lägger vi information som riktar sig till alla på skolan.