Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Här har vi ett öppet och demokratiskt klimat där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde. Vi arbetar mycket med barnens sociala samspel och reflekterar över vår verksamhet tillsammans med barnen. Förskolan ligger i naturskönt område med närhet till skog och hav.

Avdelningar och personal

Vi är en mindre förskola. Vi har två åldersblandade avdelningar, där både förskollärare och barnskötare arbetar. Förskolan har en egen kock som lagar god och näringsrik mat åt oss. Råvarorna är till största delen ekologiska.

Pedagogiskt fokus på demokrati och trygghet

Hos oss får barnen utveckla sina förmågor att leka och lära, att klara saker själva och att fungera i en grupp. Pedagogerna strävar efter att väcka barnens intresse för omvärlden, som vi tillsammans upptäcker.

Genom att skapa goda lärmiljöer inspirerar vi barnen till att vara kreativa, självständiga och nyfikna. På så vis vill vi lägga grunden för det livslånga lärandet där förskolan är första steget och den första delen av skolväsendet.

Vår verksamhet vilar på demokratins grund, vilket till stor del handlar om att skapa ett öppet och demokratiskt klimat där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde. Hos oss kan alla känna sig hemma. Vi arbetar ständigt med barnens sociala sampel och vi vill att alla barn ska känna sig trygga och trivas hos oss.

Vi reflekterar över och dokumenterar vår verksamhet tillsammans med barnen. Genom att lyfta fram barnens tankar och idéer synliggör vi deras utveckling och lärande.

En dag på förskolan

Vi har gemensam öppning på en av avdelningarna. Efter drop in-frukost har vi olika aktiviteter som samling, utevistelse, lek och skapande under förmiddagen. Efter lunch är det vila med sovstund eller saga. Under eftermiddagen äter vi mellanmål.

Vi firar olika högtider som till exempel påsk, midsommar och lucia. På våren springer vi miniruset tillsammans med barnen från de andra förskolorna i Önnered. Vi har också vårfest då vi visar vad barnen gjort under året.

Ljusa rum och lummig gård

Våra lokaler är ljusa och trevliga. De två avdelningarna har en gemensam matsal där vi äter tillsammans. Vi har en lummig gård med bärbuskar, sandlådor, gungor och klätterställningar.