Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


På vår förskola ska du känna dig trygg och välkommen! Här möts vi för att tillsammans inspirera varandra till nyfikenhet och delaktighet.

Barnens demokratiska plats

Vår förskola är en plats för demokrati och delaktighet. På ett lekfullt sätt tar vi tillvara på barnens nyfikenhet och lust att lära. Barnens intressen, åsikter och behov påverkar hur vi planerar utbildningen. Vi arbetar projektorienterat och med  pedagogisk dokumentation för att öka barnens inflytande över sitt lärande. 

Alla ska ges möjlighet att delta och bidra till förskolans utveckling. Alla har rätt att uttrycka sin åsikt, våga säga vad de tycker och tänker och känna sig som en viktig tillgång i förskolan. Barnen utforskar och lär tillsammans med andra barn och vuxna och i miljöer och sammanhang där de utmanas och prövar sina förmågor. Våra miljöer och material väcker nyfikenhet och lust att lära.

Vi utvecklar förskolan tillsammans 

Förskolans personal och ledning samarbetar nära och förtroendefullt med dig för att ditt barn ska få god omsorg och möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. Vi erbjuder utvecklingssamtal där vi tillsammans pratar om ditt barns trivsel, behov, utveckling och lärande. Det finns flera andra tillfällen och forum för dialog som ger dig möjlighet att vara delaktig, till exempel föräldraråd och föräldramöten.