Foto: Lo Birgersson

Vår förskola


Förskolan Syster Ainas Gata 2 ligger i parkmiljö nära Dr Fries torg i Guldheden. Arkitekturen är ljus och luftig och här lagas maten av förskolans egen kock.

Lokaler där barnen kan mötas

Förskolan Syster Ainas Gata består av tre avdelningar och öppnade i april 2015. Huset är byggt i funkisstil och smälter väl in i den omkringliggande bebyggelsen med flerfamiljshus från 1950-talet.

Vi utgår från läroplanen och barnens intressen när vi planerar vår verksamhet. Lokalerna är ljusa och luftiga och avdelningarna har egna rum där barnen kan vara i mindre grupper. Det finns också gemensamma ytor och en stor ateljé som lockar barnen till att skapa själva. Förskolan har ett dramarum med scen och ljusramp som inspirerar till rollekar och framträdanden. Vi ger barnen möjlighet att förverkliga drömmar.

På det gemensamma torget, en öppen yta i mitten av huset, kan barn från alla avdelningarna mötas. Det här är också matsalen där barnen äter sina måltider.

Lokalernas utformning underlättar ett pedagogiskt samarbete och inbjuder till gemensamma aktiviteter mellan de tre avdelningarna.

Fokuserar på miljö och hälsa

Vi prioriterar hälsa och vill jobba förebyggande. Barnen ska ha möjlighet till rörelse och utelek samt lugna stunder med tid för återhämtning och reflektion.

Förskolan jobbar också miljömedvetet. Det här ska vara en giftfri förskola. Därför köper vi in miljömärkta leksaker och undviker mattor och gardiner som samlar damm. Barnen involveras i miljötänket genom att exempelvis vara med vid sopsorteringen.

Vi tror även på att överbrygga generationsgränser för att låta barnen se en helhet och respektera människor ur olika grupper; ålder, kön, etnicitet och så vidare. Därför ingår vi i projektet Generationsmöten, startat av stadsdelsförvaltningen i Centrum, där en pensionär kommer till förskolan och läser för barnen en gång i veckan.

Spännande gård och nära till natur

Gården är stor och lummig gård och där finns mycket att göra. Till exempel finns gungor, sandlådor, vattenlek, lekstuga och liten affär. Eftersom förskolan ligger i en park har vi nära till skogslek som utmanar barnen i motorik och fantasi.