Finsk förskola

Här får barnen tillsammans med finsktalande pedagoger utveckla sitt finska modersmål, lära sig mer om Finland och den finska kulturen. Samtal med barnen, sånger, ramsor och lekar är det centrala i vår finska utbildning.

Finsk förskola

På vår förskola arbetar två finsktalande pedagoger. Vi erbjuder utbildning på finska till familjer som önskar att deras barn lär sig, bibehåller och utvecklar sitt språk i finska.

Vårt mål med den finska verksamheten är att fullfölja vårt uppdrag utifrån både läroplanen och den svenska lagstiftningen som gäller minoritetsspråk i Sverige. Syftet är att barnen ska utveckla sitt modersmål och förstärka sin identitet genom att utveckla en förståelse för sina kulturella rötter.

Finskt förvaltningsområde

Göteborgs Stad är finskt förvaltningsområde. Det innebär bland annat att lagen ger dig som förälder rätt att få förskola till dina barn, helt eller delvis, på finska. Läs mer om finskt förvaltningsområde här.